Konferencje

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić

na IX Konferencję Młodych Naukowców

 

Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog

 

która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Obrzycku

(Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku)

 

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz adiunktów do udziału w dziewiątej edycji spotkań mających na celu przybliżenie specyfiki świata Słowiańszczyzny Wschodniej. Przedmiotem naszych rozważań będzie szeroko rozumiana przestrzeń kulturowa (w wymiarze materialnym i duchowym), widziana z perspektywy młodego pokolenia humanistów, których zainteresowania obejmują problematykę związaną z  literaturoznawstwem (także w kontekście komparatystycznym)i językoznawstwem. Podejmiemy próbę współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli społecznej, a także na rozwój sztuki, literatur i języków wschodniosłowiańskiego obszaru kulturowego. Proponowane panele dyskusyjne zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Nowe zjawiska w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej; recepcja twórczości współczesnych pisarzy rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w zachodnioeuropejskim dyskursie naukowym; kulturotwórczy potencjał literatur słowiańskich; religia i religijność w różnorodnych tekstach kultury; idee, motywy, obrazy, właściwości czasoprzestrzeni, zasady kompozycyjno-strukturalne itp. jako płaszczyzny analizy porównawczej dzieł literackich oraz literatury z innymi dyscyplinami sztuki (interakcje z malarstwem, filmem i muzyką); kino rosyjskie, ukraińskie, białoruskie na przełomie XX/ XXI w. (rozrachunek z przeszłością i prognozy na przyszłość).
  2. Język Internetu: tradycja i perspektywy; świat blogów i grup dyskusyjnych; etyka językowa w sieci internetowej; komunikacja w sieciach socjalnych na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi; kolokacje: ekscerpcja i przekład; analiza językoznawcza współczesnych form literackich; badania leksykologiczne (np. z wykorzystaniem metod korpusologicznych); analiza idiolektów pisarzy (m.in. za pomocą narzędzi komputerowych); procesy neologizacji we współczesnej leksyce i frazeologii języków wschodniosłowiańskich.

Ponadto jesteśmy otwarci na wszelkie inne, nie ujęte przez nas (wpisujące się w ideę konferencji) propozycje tematów ze strony przyszłych prelegentów.

Językami roboczymi konferencji są: polski, rosyjski, ukraiński i białoruski.

Na zgłoszenia (wypełnione formularze ankiety uczestnika) czekamy do 15 listopada 2018 r. pod adresem mailowym wkn@amu.edu.plOpłata konferencyjna wynosi 300 zł. Wpisowe będzie przeznaczone na niezbędne materiały, druk w punktowanym czasopiśmie naukowym „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” (po pozytywnej ocenie tekstu przez recenzentów) oraz uroczysty obiad i kolację. Organizatorzy zapewniają ponadto transport z Poznania do Obrzycka (6.12), jak i w drodze powrotnej (7.12). Koszty podróży do Poznania i  noclegu ponoszą sami uczestnicy bądź strona delegująca.

 

 

Zapraszamy!

Zaproszenie

Ankieta uczestnika