Tom IV

Tom IV (wersja pdf)

M. Bala (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matiasz@onet.eu) Wizja Europy Środkowowschodniej w projektach geopolitycznych ideologa eurazjatyzmu, Aleksandra Dugina

K. Cupała (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, kcupala@gmail.com) Poetyckie kartki z łagru — codzienność i tęsknoty (o poezji Łarysy Marozawej)

D. Dzienisiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, daniel.dzienisiewicz@gmail.com), Y. Fedorushkov (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, jerfed@amu.edu.pl) Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-”/„бес-”)

E. Fedorushkov (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, edyszymk@amu.edu.pl) Próba odczytania fragmentu powieści F. Dostojewskiego „Idiota”wkluczukategorii„słowa-naczynia”

A. Goszczyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, goszczynska.aleksandra@gmail.com) Pole leksykalno-semantyczne nazw kolorów jako obiekt przekładu (na przykładzie utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i jego tłumaczenia na język rosyjski Światosława Świackiego) 

M. Jaworski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, matjaw@amu.edu.pl) Archetyp „cienia” w strukturze powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego

K. Kubecka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, katkub@amu.edu.pl) Gwiazdy zachodniej muzyki rozrywkowej w rosyjskim slangu młodzieżowym

M. Kulikowska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, kulikowska.malgorzata@gmail.com) Recepcja prozy Warłama Szałamowa. Próba systematyzacji 

K. Lichtblau (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, lift1989@tlen.pl) Dziecko jako świadek totalitaryzmu. „Dzieci Syjonu“ a „Dzieci Gułagu“ 

J. Nowakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, nojanka@interia.pl) Daniił Andriejew jako pisarz mistyczny (рroblem samookreślenia pisarza)

A. Oshchepkova (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, anastasia.oshchepkova@gmail.com) Stereotyp kobiety powstały we współczesnym rosyjskim i polskim społeczeństwie (na podstawie eksperymentu asocjacyjnego)

M. Pieczyński (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, m.k.pieczynski@gmail.com) Od „dna” ku „denku”. Postmodernistyczna aktualizacja dramatu M. Gorkiego 

Ł. Piotrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, lukaszsu45@wp.pl) Mentalna mapa Rosji w polskiej przestrzeni językowej

A.K. Przybysz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, przybysz_anna@o2.pl)  Powieść „Inny” Jurija Mamlejewa wobec artystycznego poznania Fiodora Dostojewskiego

M. Stadnik (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, malgorzata.stadnik@o2.pl) Caryce kryminału. Kryminał kobiecy w Rosji

D. Stelmaszyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, dajanastelmaszyk@gmail.com), E. Szymczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, e.sz@onet.pl) Analiza porównawcza nazw centralnych ulic miast Winnica i Iwano-Frankiwsk 

A. Stryjakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, a.stryjakowska@gmail.com)  „Odciąć głupocie tlen”: o niepostmodernistycznym wątku w eseistyce Wiktora Jerofiejewa

E. Weber (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, villecorbeau@gmail.com) Podlasie—gdzie religia spotyka magię

A.N. Wilk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, anna.n.wilk@gmail.com) „W cieniu madame się zrazu chował, a potem ją monsieur zluzował”. Rosyjskie wychowanie szlacheckich dzieci w I połowie XIX wieku

N. Zatoń (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, n.zaton@wp.pl)  Koncept zerwanie w dyskursie rosyjskich i angielskich użytkowników forów

M. Zawichrowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, marta.zawichrowska@gmail.com) Kilka słów o „Temacie petersburskim” w literaturze rosyjskie pierwszej  połowy XIX wieku